Villor
EnglishSwedishContact Us

Vision 
Vätgas 
Nyheter 
Fordon 
Elektronik 
Villor 
Länkar 
Utbildning 
Affärsutveckling 
[Home][English][Swedish][Contact Us]

 

El- och värmeproduktion i villor, kontor och lantbruk

 • Konsumenternas krav på säkra leveranser av elektricitet ökar. Trenden går mot decentraliserad produktion. Detta öppnar en marknadslucka för bränslecellteknik även i villor, kontor och lantbruk. Fördelarna är främst mycket hög verkningsgrad, hög driftsäkerhet, låga utsläpp och större valfrihet vid val av energikälla. Dessa bränsleceller kan köras på naturgas och biogas i PEM-bränsleceller och dessutom på etanol, diesel eller metanol i SOFC-bränsleceller.
 • I Tyskland, Japan och Nordamerika pågår stora fältförsök med denna teknik i villor. Det återstår en del utvecklingsarbete, främst gällande livslängd, men någon gång runt 2007 sker lanseringen i Japan med stark uppbackning av landets stora energiföretag och regering.
 • I Tyskland och Holland sker introduktionen kanske 2010.
 • I Sverige satsas det på fjärrvärme i centralorter samt värmepumpar, men det återstår många villor med el- eller oljeuppvärmning. Till skillnad från många länder saknas här infrastruktur för naturgas. Detta kommer att fördröja introduktionen av bränslecellteknik för villor, lantbruk och kontor. Den strategiska frågan torde dock vara: "Vill den svenska konsumenten säkra sin egen el- och värmeproduktion?"
 • De som bor på landsbygd har förhoppningsvis redan skaffat reserv-elverk. En lantgård med en kreaturbesättning på >30 djur borde annars på sikt kunna ordna egen el/värme genom biogas från gödsel. Mindre industriföretag utanför centralorter kan säkra både el/värme genom eget val av energibärare för bränsleceller; naturgas, metanol, biogas, etanol eller diesel.
 •  
 • Det tar tid att ställa om system för värme- och elproduktion. Normalt 30 år.
 •  
 • EU´s mål är en omställning till vätgas och bränslecellteknik år 2050.

Nedan följer tre illustrationer från Vaillant GmbH i Tyskland, som är en av de större tillverkarna i Europa av värmeprodukter.  

Deras fältförsök med 60 bränslecellenheter för villor och småhus har från slutet av 2002 producerat ca 700.000 kWh. Samtidigt har de givit 1,5 miljoner kW i värmeenergi. Det ger en verkningsgrad på ca 85%. Total gångtid 200.000 h. .

                             

   
Foto: Vaillant GmbH, Tyskland    

 

 
 

   
   
   
   

 

               Bengt Hirseland

 •                          Sweden
 •  
 •  

Copyright (c) 2005. Bengt Hirseland , Sweden. All rights reserved.

[Home][English][Swedish][Contact Us]

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-59464915-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

info@hirseland.se