Affärsutveckling
EnglishSwedishContact Us

Vision 
Vätgas 
Nyheter 
Fordon 
Elektronik 
Villor 
Länkar 
Utbildning 
Affärsutveckling 
[Home][English][Swedish][Contact Us]

"

Vigeland:                                       Foto: Bengt Hirseland 2005               "Out of the box"

"Det är svårt att förändra, men det skall gå"

 

Bränslecellteknik

Jag arbetar sedan 1968 som marknadskonsult med utvärdering och lansering av ny teknik.

Mitt intresse för bränslecellteknik startade 1997 vid ett möte i London. Sedan dess har jag försökt tränga in i denna intressanta framtidsfråga. Det tog några år att förstå potentialen och hur omfattande en omställning till ett vätgassamhälle är. Efter att ha kontaktat i princip samtliga berörda organisationer och myndigheter i Sverige förstod jag att intresset för bränsleceller var något lågt (närmast obefintligt), med undantag av Statens Energimyndighet STEM, Mistra och landets ledande universitet och högskolor. Sedan dess har det gått några år och numera är intresset även för bränslecellteknik betydande.

I många länder och delstater är bränslecellteknik sedan länge ett prioriterat område. Där satsar stat, universiteten och industri gemensamt enorma resurser.

Jag beslöt då att ordna en egen hemsida med grundläggande information, länkar och nyheter. Inriktningen är information, utbildning och tekniköverföring.

Detta är alltså mitt lilla bidrag till en ökad förståelse för en framtida teknik. Växhuseffekten och en förväntad brist på olja kommer att beröra oss alla.

Målgrupper:

-studenter vid högskolor och universitet

-elever på gymnasienivå

-företag som i denna teknik ser nya affärsmöjligheter

-politiker och beslutsfattare på regional/lokal nivå.

 

 

 

                 Bengt Hirseland

                              Halmstad

 

 

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-59464915-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2005. Bengt Hirseland , Sweden. All rights reserved.

[Home][English][Swedish][Contact Us]

info@hirseland.se