[Home][English][Swedish][Contact Us]

Utbildning

Intresset för bränslecellteknik och vätgas har ökat markant de senaste åren.

Inte minst bland tjejer.

I Sverige finns flera alternativ för dem som vill utbilda sig på högskolenivå

Du som vill kraftsamla på en gedigen programutbildning i energi med en ramtida bränslecellinriktining satsar kanske på KTH, LTH, Chalmers, UMU eller kanske något universitet i utlandet, typ Dansk Teknisk Universitet (DTU) utanför Köpenhamn eller Tekniska Universitetet i Zürich.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Europaunionen (EU) initierade för ett antal år sedan en "High level group" för att analysera behovet av Forskning&Utveckling inom området Vätgas&Bränsleceller. Detta resulterade i att EU-kommissionen skapade "The Hydrogen and Full Cell Technology Platform (HFP)". Målsättningen är att marknadspenetrationen av denna teknik skall kunna ta fart 2020. En förutsättning för detta är utbildning på alla nivåer och därför startade, som ett delprojekt, "The Educational and Training Programme". Slutrapporten var klar 2005-09-06, pdf, 67 sidor, engelska.

.....................................................................................................................................................................................

Det är alltid svårt att spå om framtiden, men kanske vi nu börjar uppleva ett paradigmskifte när det gäller energi. Det är upp till Dig om det går.

LYCKA TILL!

Bengt Hirseland

       <script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-59464915-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>