Swedish
EnglishSwedishContact Us

Vision 
Vätgas 
Nyheter 
Fordon 
Elektronik 
Villor 
Länkar 
Utbildning 
Affärsutveckling 
[Home][English][Swedish][Contact Us]

 

 

Informationen i denna non-profit sajt ger en grundläggande kunskap i bränslecellteknik och dess möjliga tillämpningar. Målgruppen är främst företag som i denna teknik ser nya möjligheter samt studerande vid gymnasier, högskolor och universitet. De som vill fördjupa sig i tekniska detaljer rekommenderas att följa länkarna.

Bränsleceller ger säker och trygg elektricitet

Bränsleceller kommer att förändra vårt sätt att producera el och kraftigt minska utsläppen. De kommer att bli vanliga som egna el– och värmekällor i villor, lantbruk och kontor samt som reservkraft för företag, butiker och banker.

Bränslecell - funktion

Principen för en bränslecell kan liknas vid ett bilbatteri. Där finns två poler (plus och minus), avskiljda av en elektrolyt (utspädd svavelsyra)). Batteriet lagrar energi.

Bränslecellen däremot, producerar energi genom en elektrokemisk reaktion mellan vätgas och syre. Vätgas leds in i anoden där den kommer i kontakt med en platinabelagd yta (katalysator). Vätemolekylen, som består av två väteatomer med vardera en proton och en elektron, tvingas här att separera protonerna från elektronerna. Protonerna kan nu passera ett tunt, extremt finmaskigt membran och förenas med en syreatom på katodsidan. Elektronerna kan inte passera membranet, utan går en separat slinga till katodsidan. Spänningsskillnaden generar elektrisk energi på ca 0,9 V. För att uppnå önskad energi kopplar man ihop många celler till ett paket. Ett bränslecell paket på 60kW till en bil motsvarar i storlek en mindre stationär dator, modell 2013.

Gammal teknik

Tekniken som upptäcktes redan 1839 är enkel. Den är en elektrokemisk reaktion mellan vätgas och vanlig luft (syre) som ger elektricitet samt värme. Verkningsgraden är hög och utsläppen består enbart av vattenånga (H2O).

Skalbar teknik

Metoden är skalbar utan förluster och den kan användas för <1kW för bärbara datorer och mobiltelefoner,1-5 kW för villor och kontor,  50-120 kW för bilar och bussar, 200 kW för sjukhus, hotell och stormarknader. Det finns även anläggningar på flera MW.

 

Forskning och utveckling

Teknikutvecklingen sysselsätter tusentals forskare och tekniker. Framstegen är stora och utvecklingen går mycket snabbt. Testserier provkörs sedan flera år och lansering av bränsleceller för stationär användning i villor och kontor äger nu rum i Japan, USA och Tyskland.  

Detta är en av de större energisatsningarna i världen. Målen är att på sikt kraftigt minska behovet av olja samt möjliggöra en minskning av koldioxidhalten.  USA, EU, Kanada, Ryssland, Japan, Kina, Indien m.fl. länder  samarbetar sedan 2004 om strategier, teknikutveckling, normer  för typgodkännande, lagring och transporter av vätgas, infrastruktur och lagstiftning

 

Bussar i test, CUTE

I Stockholm rullade 2003-2005 tre bussar som drevs med bränsleceller och vätgas. De ingick i en testserie om 30 bussar i tio europeiska städer. Försöket har gått över all förväntan, men bussarna är dyra. Stockholmsförsöket är nu avslutat och bussarna sålda till Hamburg.

EU´s 6:e ramprogram (Hyfleet:CUTE) har delfinansierat en fortsättning under 2006 i Amsterdam, Barcelona, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid och Reykjavik. Hamburg ökar dessutom sin flotta till nio bussar, men Porto, Stuttgart och Stockholm har valt att avstå.

Utvärdering av projektet anses vara avgörande vid utveckling av nästa generation bränslecellbussar. Liknande försök pågår i Nordamerika, Perth och Beijing

London planerar att satsa på 70 bränslecellbussar!

 

Bilindustrin startar serieproduktion runt 2017?

GM, Honda och Huyndai kommer redan 2015 att starta mindre serieproduktion av bilar som drivs med bränsleceller. Daimler, Ford och Nissan väntar till 2017, men då med en sammanlagd produktion av ca 100000 bilar. Toyota , BMW m. fl. väntar förmodligen till 2020 då bränslecelldrivna bilar börjar bli en vanlig syn i många länder.

 

El och värme i villor

I Nordamerika, Japan och Tyskland pågår storskaliga försök med bränsleceller i villor och kontor. Det handlar om egen produktion av både el och värme. Vätgas, som bränslecellen drivs med, utvinns direkt på plats genom reformering av naturgas, biogas eller metanol.

Avbrottssäker el

Allt fler företag är beroende av säker tillgång på elektricitet. Strömavbrott kan bli mycket dyra när datorer och säkerhetssystem plötsligt stannar.  Många företag, främst i Nordamerika, använder redan bränsleceller som back up. Detta gäller inte minst telekommunikationsmaster.

 

Förväntad omsättning i bränslecellbranchen år 2013

Enligt analyser av Allied Business (ABI) i New York, som är ett välkänt företag för marknadsanalyser av bland annat energifrågor, förväntas bränsleceller 2013 nå en omsättning  på ca USD 18 miljarder. Deras rapporter är exklusiva och mycket dyra, men jobbar Ditt företag med produkter som riskerar att ersättas med bränsleceller, så kan det vara en rimlig investering: http://www.abiresearch.com/category/Fuel_Cells_and_Energy

"The global fuel cell industry will generate more than $18.6 billion in 2013, according to new findings from Allied Business Intelligence (ABI).  Fuel cell sales will be generated from three main market applications: Automotive, Stationary, and Portables.  ABI projects sales could generate near $35 billion if market conditions improve for automotive fuel cells, driven by strong government endorsement from three major regions -- the U.S., EU, and Japan".

 

Min lilla nisch

Jag sysslar med information, utbildning och tekniköverföring relaterade till bränsleceller och vätgas.

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-59464915-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

 

             Bengt Hirseland

                    Sweden

 

 

 

 

Copyright (c) 2005. Bengt Hirseland , Sweden. All rights reserved

[Home][English][Swedish][Contact Us]

info@hirseland.se